SVG za povpraševanje SVG za povpraševanje

Ponikovalni jašek

Ponikovalni/drenažni jaški 

Uporaba ponikovalnih/drenažnih jaškov je idealna tam, kjer želimo deževnico preusmeriti iz kanalizacije v podtalnico. Jaške lahko ustrezno vgradimo na pohodno ali povozno področje. Jaški so izdelani iz okolju prijaznega polietilena (PE) in jih je možno dobaviti z dodatnimi tesnili.

Velikost jaška se izračuna iz površine strehe, prepustnosti tal in količin padavin na vašem področju. Velikost lahko izračunate s pomočjo navodil za vgradnjo ali vam jo izračuna pooblaščeni projektant. Ponikovalne jaške dobavljamo s gradbenim tekstilom, ki preprečuje, da bi se jaški zamuljili.