SVG za povpraševanje SVG za povpraševanje

Ponikovalni iglu

Ponikovalni iglu pomeni prihranek denarja

Številna mesta zaračunavajo pristojbine za deževnico, ki ste jo izpustili v meteorno kanalizacijo. S ponikovalnimi igluji se lahko temu izognete, saj ne potrebujete priklopa na meteorno kanalizacijo. S tem varujete okolje in deževnico preusmerjate v podtalnico.

Oblika ponikovalnega igluja omogoča enostavno vgradnjo. Idealen je tudi za dogradnjo že vgrajenih sistemov za deževnico. Vzdrževanje in čiščenje enostavno, saj imate na voljo revizijski jašek. Prazno dno in stranske stene omogočajo normalno ponikanje deževnice. Pri vgradnji ni potreben gradbeni tekstil za oblaganje iglujev. Več iglujev lahko povežete in s tem razširite kapaciteto.