SVG za povpraševanje SVG za povpraševanje

Neo plus ponikovalni sistem

Ponikanje odvišne deževnice s ponikovalnim sistemom NEO PLUS

Decentralizirano ponikanje deževnice bo v prihodnosti pomembnejše kot kadarkoli do sedaj. Razlog so vse pogostejše poplave, ki povzročijo veliko premoženjsko škodo in uničujejo okolje.

Zaradi zazidanih površin, ki jih ustvarjajo zgradbe, parkirišča in ulice, deževnica ne more ponikniti v tla. Kanalizacija je preobremenjena in s tem se poveča nevarnost poplav. Z decentraliziranim ponikanjem lahko preusmerimo deževnico, da pronica v tla, kjer je to možno. S tem prihranimo pri plačevanju pristojbin in razbremenimo kanalizacijski sistem.